Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015

Naše společnost se snaží od svého začátku nabízet zákazníkům co nejkvalitnější služby.
V souladu s tím v současné době usilujeme o získání certifikátu Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015, známého jako ISO 9001.
Děláme vše proto, abychom jej získali ještě během června tohoto roku.

Co znamená ISO 9001:
lidově řečeno, tato značka by měla poskytovat zákazníkům osvědčení kvality, že poskytujeme výrobek nebo službu, která splňují očekávání zákazníka a jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Jedná se tedy o schopnost podniku dodávat zboží nebo služby ve stálé kvalitě, která byla stanovena a dohodnuta se zákazníkem.

Ale dá se to říci i trochu složitěji:
Jednou z nejznámějších norem vůbec je ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. Stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Norma se dál zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.