Archiv autora: administrator

MÁME TO!!! Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015

Ve dnech, kdy studenti dostávají vysvědčení, která vypovídají o  jejich celoroční  píli, jsme i my    dostali podobné hodnocení naší práce:      podařilo se nám úspěšně projít auditem systému managementu kvality řízení a získat

 CERTIFIKÁT  ISO 9001!

 

Máme ohromnou radost!

Slavte s námi: první volající gratulant má u nás lahev vína 🙂

 

Certifikát

Politika kvality

 

Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015

Naše společnost se snaží od svého začátku nabízet zákazníkům co nejkvalitnější služby.
V souladu s tím v současné době usilujeme o získání certifikátu Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015, známého jako ISO 9001.
Děláme vše proto, abychom jej získali ještě během června tohoto roku.

Co znamená ISO 9001:
lidově řečeno, tato značka by měla poskytovat zákazníkům osvědčení kvality, že poskytujeme výrobek nebo službu, která splňují očekávání zákazníka a jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Jedná se tedy o schopnost podniku dodávat zboží nebo služby ve stálé kvalitě, která byla stanovena a dohodnuta se zákazníkem.

Ale dá se to říci i trochu složitěji:
Jednou z nejznámějších norem vůbec je ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. Stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Norma se dál zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Nová provozovna

Na těchto souřadnicích 50°26’50.992″N, 14°53’9.050″E

najdete naši novou provozovnu, kde máme kanceláře, sklady, provozní halu.

Nachází se v Mladé Boleslavi – Debř, v ulici U Přejezdu čp. 357.

Mapy zde.