Systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015

Ve dnech, kdy studenti dostávají vysvědčení, která vypovídají o  jejich celoroční  píli, jsme i my    dostali podobné hodnocení naší práce:      podařilo se nám úspěšně projít auditem systému managementu kvality řízení a získat

 CERTIFIKÁT  ISO 9001

 

Platnost certifikátu: 25. 6. 2018 – 24. 6. 2021

Certifikát

Politika kvality